...

University of Western Sydney (UWS)

Danışmanlarımız sizi bilgilendirsin?

Eğitim Tercihleriniz

UWS olarak da bilinen University of Western Sydney, Sydney, New South Wales, Avustralya’nın  New South Wales eyaletinde bulunan çok kampüslü bir üniversitedir. UWS’in  Greater Western Sydney-Parramatta, Westmead, Richmond, Blactown, Penrith, Werrington South, Werrington North, Kingswood, Bankstown ve Campbelltown’da kampüsleri bulunmaktadır.

 •  Times Higher Education/QS Rankings sıralamasına göre dünya üzerinde bulunan en iyi 600 Üniversite listesindedir. 28,257 Lisans, 8,899 Yüksek Lisans öğrencisi vardır.
 • University of Western Sydney’de lisans, yüksek lisans ve daha yüksek araştırma derecelerinde eğitim vermektedir. Bir çok UWS araştırmacısının uluslararası saygınlığı vardır.
 • UWS eğitim ve araştırma mükemmeliyetçiliğinde sürekli olarak artan bir saygınlığa sahiptir. Melbourne Institute tarafından 2007 yılında yapılan bir sıralamaya göre Avustralya Üniversitelerinin arasında 24. Olmuştur.
 • 2009 yılının başında Times Higher Education World University Rankings/QS Rankings sıralamarında dünyadaki en iyi 600 üniversite arasında gösterilmiştir ve bunu ilerletmeyi düşünmektedir.

UNDERGRADUATE PROGRAMS
LİSANS PROGRAMLARI;

(Senelik ortalama $18,000- $24,000 Avustralya Doları)

 • Agriculture

Ziraat (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Animal Science

Hayvan Bilimi (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Environmental Management and Climate Change

Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Food Systems

Yemek Sistemi (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Horticulture

Bitki Bilimi (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Nature Conservation

Doğa Koruma (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Agricultural Science

Ziraat Bilimi (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Nutrition and Food

Beslenme ve Yemek (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Food Science

Yemek Bilimi (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Global Studies

Küresel Çalışmalar (3 Senelik, Senelik Ücret $18,800- $19,800)

 • History and Political Thought

Tarih ve Siyasi Düşünce (3 Senelik, Senelik Ücret $18,800- $19,800)

 • Islamic Studies

İslami Çlaışmalar (3 Senelik, Senelik Ücret $18,800- $19,800)

 • Media and Visual Cultures

Medya ve Görsel Kültürler (3 Senelik, Senelik Ücret $18,800- $19,800)

 • Psychology

Psikoloji  (3 Senelik, Senelik Ücret $18,800- $19,800)

 • Religion, Anthropology and Philosophy

Din, Antropoloji ve Felsefe (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Accounting

Muhasebe (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Applied Finance

Uygulamalı Finans (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Economics and Finance

Ekonomi ve Finans (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Financial Mathematics

Finansal Matematik (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Global Operations and Supply Chain Management

Global Operasyon ve Destek Zincirleri Yönetimi  (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Hospitality Management

Otel İşletmeciliği  (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Human Resource Development and Organisational Development

İnsan Kaynakları Geliştirme ve Organizasyon Geliştrime (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Human Resource Management and Industrial Relations

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • International Business

Uluslararası Ticaret  (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • International Business and Global Management

Uluslararası Ticaret ve Küresel Yönetim (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Management

İşletme (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Marketing

Pazarlama (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Sport Management

Spor Yönetimi (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Business and Commerce

İş ve Ticaret (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Economics

Ekonomi (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Financial Advising

Finans Danışmanlığı (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Computing (Information Systems)

Programlama (Bilişim Sistemleri) (3 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Computer Forensic

Adli Bilgisayar  (3 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Networked Systems

Ağ sistemleri (3 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Systems Programming

Sistem Programlama (3 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Information and Communications Technology

Bilişim ve İletişim Teknolojisi (3 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Advertising

Reklamcılık (4 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Journalism

Gazetecilik (4 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Media Arts Production

Medya Prodüksiyonu (4 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Public Relations

Halkla İlişkiler (4 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Bachelor of Design (Visual Communication)

Görsel İletişim Tasarımı (4 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Music

Müzik (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Civil

İnşaat Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Computer Engineering

Bilgisayar Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Construction  Engineering

İnşaat Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Electrical Engineering

Elektrik Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Environmental Engineering

Çevre Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Mechanical Engineering

Makina Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Robotics and Mechatronics Engineering

Robot ve Mekatronik Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Telecommunications Engineering

Telekomünikasyon Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Design and Technology

Tasarım ve Teknoloji (3 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Industrial Design

Endüstriyel Tasarım  (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Construction Management

İnşaat Yönetimi (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Law

Hukuk (3 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Business and Commerce/ Laws

İş ve Ticaret Hukuku (5 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Business and Commerce (Advanced Business Leadership)/ Laws

İş ve Ticaret (İleri Liderlik)/Hukuk  (5 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Communication Studies/Laws

İletişim Çalışmaları/Hukuk (5 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Economics/Laws

Ekonomi/Hukuk (5 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Social Science/Laws

Sosyal Bilimler/Hukuk (5 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Nursing

Hemşirelik (3 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Psychology

Psikoloji (4 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Biomolecular Science

Biyomoleküler Bilim (3 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Chemistry

Kimya (3 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Medical Nanotechnology

Medikal Nanoteknoloji (3 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Sociology

Sosyoloji  (3 Senelik, Senelik Ücret $18,000- $19,000)

 • Tourism Management

Turizm İşletmesi (3 Senelik, Senelik Ücret $18,000- $19,000)

DOUBLE-DEGREE PROGRAMS
ÇİFT LİSANS PROGRAMLARI;

(Senelik ortalama $18,000- $24,000 Avustralya Doları)

 • Arts/Business and Commerce (with key program in Marketing)

Sosyal Bilimler/İş ve Ticaret (Pazarlama odaklı) (4 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Information and Communications Technology/Business and Commerce (Accounting)  Bilişim ve İletişim Teknolojisi/Ticaret ve İş (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)
 • International Studies/Business and Commerce

Uluslararası Çalışmalar/İş ve Ticaret (4 Senelik, Senelik Ücret $19,000- $20,000)

 • Science/International Studies

Uluslararası Çalışmalar (4 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Science/Business and Commerce

İş ve Ticaret (4 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Medical Science /Information and Communications  Technology

Medikal Bilim/İletişim ve Bilişim teknolojileri (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

POSTGRADUATE/MASTER PROGRAMS
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI;

(Senelik ortalama $22,000- $25,000 Avustralya Doları)

 • Commerce (Accounting)

Ticaret (Muhasebe) (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Professional Accounting

Profesyonel Muhasebe (1.5 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Accountancy

Muhasebe (2 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Applied Finance

Uygulamalı Finans (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Finance

Finans (1.5 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Business and Commerce

İş ve Ticaret (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • International Trade and Finance

Uluslararası Ticaret ve Finans (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Commerce (Human Resource Management and Industrial Relations)

Ticaret (İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler) (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • International Business

Uluslararası Ticaret (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Business (Marketing)

İş (Pazarlama) (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Business (Operations Management)

İşletme – Operasyon Yönetimi (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Commerce (Property Investment and Development)

Ticaret- Mülk Yatırımı ve Geliştirmesi (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Business Administration (MBA)

İş Yönetimi (1 Senelik, Senelik Ücret $41,000- $42,000)

 • Business (Engineering Management)

Mühendislik Yönetimi (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Professional Communication

Profesyonel İletişim (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Engineering

Mühendislik (1 Senelik, Senelik Ücret $23,000- $24,000)

 • Urban Management and Planning

Şehir Yönetimi ve Planlama (1 Senelik, Senelik Ücret $18,000- $19,000)

 • International Health

Uluslararası Sağlık (1 Senelik, Senelik Ücret $19,000- $20,000)

 • Psychology (Clinical Psychology)

Klinik Psikoloji (2 Senelik, Senelik Ücret $25,000- $26,000)

 • Web Engineering

İnternet Mühendisliği (1 Senelik, Senelik Ücret $23,000- $24,000)

 • Networking

Bilgisayar Ağları (1 Senelik, Senelik Ücret $23,000- $24,000)

 • Information and Communications Technology (Advanced)

İleri Bilişim ve İletişim Teknolojileri (2 Senelik, Senelik Ücret $23,000- $24,000)

 • Interpreting and Translation

Mütercim Tercümanlık (1 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Biotechnology

Biyoteknoloji (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Teaching (Secondary)

Eğitim (Ortaokul düzeyi) (1.5 Senelik, Senelik Ücret $18,000- $19,000)

 • International Hospitality & Hotel Management

Uluslararası Turizm ve Otel İşletmeciliği (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

Bunlarda İlgininizi Çekebilir!

University of Western Sydney (UWS)

UWS olarak da bilinen University of Western Sydney, Sydney, New South Wales, Avustralya’nın  New South Wales eyaletinde bulunan çok kampüslü bir üniversitedir. UWS’in  Greater Western

University of Southern Queensland

Yaklaşık 100 bin nüfuslu Toowoomba, Avustralya’nın ikinci en büyük iç şehridir ve Queensland’ın başkenti Brisbane’ye arabayla sadece 2 saat mesafededir. Great Dividing Sıradağları’nın kenarında kurulu

Queensland Teknoloji Üniversitesi

Queensland Teknoloji Üniversitesi (QUT),  ders profiline yaptığıi güçlü profesyonel vurgusu ve hızla artan araştırma itibarı ile lider bir Avustralya üniversitesidir. 772 milyon dolarlık yıllık bütçesi

BİLGİ İSTEK FORMU

Ücretsiz Bilgi İstek Formumuzu Doldurun Danışmanlarımız Sizinle Hemen İletişime Geçsin

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.